Đăng ký

Sv388 sẽ khởi tạo tài khoản mặc định gửi về số điện thoại Quý khách, khi đăng nhập hệ thống yêu cầu đổi mật khẩu hiện ra 3 dòng từ trên xuống dòng 1 sẽ là mật khẩu công ty cấp, dòng 2 là mật khẩu của bạn, dòng 3 là nhắc lại mật khẩu dòng 2, từ đó về sau sẽ dùng mật khẩu mới này để đăng nhập. Yêu cầu của mật khẩu phải đủ mạnh và bảo mật tương tương mật khẩu công ty cấp, nghĩa là từ 8 ký tự trở lên, có chữ thường, chữ hoa và chữ số. Khi đổi xong mật khẩu, Quý khách có thể đổi tên đăng nhập cho dễ nhớ. Xin cảm ơn!